Wie mis jij - begeleiding bij rouw en verlies

De praktijk van 'Wie Mis jij' is voor kinderen, jongeren en volwassenen die een verlies hebben meegemaakt. Voor ondersteuning bij het aankijken van het verlies en wat dit betekent. En het samen zoeken naar een manier om het leven weer op te pakken met de ander nabij.

Kinderen en jongeren die een dierbaar en belangrijk iemand verliezen, rouwen op hun eigen manier en passend bij hun leeftijd. Vaak zijn ze veerkrachtig. Soms is het fijn om een stukje met ze mee te lopen wanneer hun leven zo op z'n kop staat.

Het zichtbaarder maken van wat verlies voor kinderen en jongeren betekent, staat centraal bij de jaarlijkse expositie 'Wie Mis jij'. Met gedichten, verhalen en tekeningen laten kinderen zien wat verlies voor hen betekent.

Wie mis jij?

'Loslaten is iets anders dan achterlaten en Vasthouden is iets anders dan weigeren verder te gaan

Loslaten is toestaan dat wat er was in je doorklinkt terwijl je verder gaat

Vasthouden is toestaan dat je verder gaat terwijl wat er was eeuwig in je zal nagalmen'

(Henri-Louise Borgson)

Het omgaan met het missen van degene die je verloren bent, is een flinke opgave. Het kost veel tijd en energie. Het kan zo zoeken zijn naar hoe je dat doet; leren leven zonder degene. En het is normaal als je je afvraagt of je ooit weer zin hebt in 'gewone' dingen. Ik denk dat er altijd getuigen nodig zijn, die weet hebben van wat je is overkomen en hoe je hierdoor verandert. Hoe meer je hele verhaal er kan zijn, hoe meer je degene die je bent verloren met je mee kunt blijven nemen als je weer voorzichtig naar voren kijkt.

Wie mis jij?