Voor werkgevers

Rouw op het werk

Het ervaren van een verlies heeft uiteraard ook invloed op het werk. In de eerste periode na het verlies vraagt het vaak om directe acties, maar ook in de periode daarna blijft aandacht voor de impact van het verlies van belang. Hoe kan een leidinggevende voor voldoende begrip en begeleiding zorgen? En welke rol kan het werk spelen in herstel en het weer oppakken van de draad? In de handleiding ' Rouw en Werk' (TNO) staan veel tips en adviezen voor zowel medewerkers als leidinggevenden, ook voor de dagen direct na overlijden.

De drempel om het werk weer te hervatten kan aanzienlijk worden verkleind wanneer er goed contact blijft tussen medewerker en HR/leidinggevende. Het vanuit de werkgever aanbieden van rouwbegeleiding kan hierin een welkome aanvulling zijn.

Overlijden van een medewerker

Wanneer een collega/medewerker overlijdt, heeft dat meestal veel impact. Vooral ook wanneer de omstandigheden heftig zijn of werkgerelateerd, zoals bij een bedrijfsongeval. Maar welke impact precies en voor wie laat zich niet echt voorspellen. De ervaring is immers voor iedereen persoonlijk en anders en dus ook voor het team of de afdeling. Een open communicatie is van belang, evenals het geven van tijd en ruimte voor wat het verlies losmaakt. Het aanbieden van begeleiding voor het team, de leidinggevende of individuele medewerkers, kan ondersteunend zijn in het met elkaar op een goede en constructieve manier aandacht besteden aan het verlies. Veel medewerkers beschouwen het als iets positiefs wanneer hier op het werk met ruimte, begrip en het aanbieden van extra hulp, mee wordt omgegaan.

Illustratie Sharon Coone

Werkwijze

Voor individuele begeleiding kunt u een bericht sturen naar info@wiemisjij.nl. De gesprekken met de medewerker zijn vertrouwelijk. Op voorhand maken we afspraken over de duur van de begeleiding en deze vindt plaats in de omgeving van het werk/woonplaats, op een prettige locatie.

Voor vragen hoe met een bepaalde situatie om te gaan of om hierover van gedachten te wisselen, kunt u uiteraard contact zoeken. Wanneer begeleiding van het team of afdeling gewenst is, is dat ook maatwerk en bespreken we vantevoren wat het beste aansluit op de situatie.

worm's-eye view photography of concrete building
worm's-eye view photography of concrete building